Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou -

Տեղեկատու թիւ 110

January 1, 2024
download

Տեղեկատու թիւ 109

October 1, 2023
download

Տեղեկատու թիւ 108

July 1, 2023
download

Տեղեկատու թիւ 107

April 1, 2023
download

Տեղեկատու թիւ 106

January 1, 2023
download

Տեղեկատու թիւ 105

October 1, 2022
download

Տեղեկատու թիւ 104

July 1, 2022
download

Տեղեկատու թիւ 103

April 1, 2022
download

Տեղեկատու թիւ 102

January 1, 2022

Յետհայեացք Նխգ. Պերճ Սեդրակեան, Իշխանական Նուիրատւութիւն մը, հանդիպում ՀՀ Դեսպան
Հրաչեայ Փօլատեանի հետ, Հանդիպում դոկտոր Մարի Քիւփէլեանի հետ, Մեր Կորուստները՝ Կարօ Ներետեան
«Ազգային Հաշուեքննիչը”

download

Տեղեկատու թիւ 101

October 1, 2021
download

Տեղեկատու թիւ 100

July 1, 2021
download

Տեղեկատու թիւ 99

April 1, 2021
download

Տեղեկատու թիւ 98

January 1, 2021

Հանդիպում ՀՀ Դեսպան Տիար Կարէն Գրիգորեանի հետ

Կիլիկիոյ Կիլիկեան Ճեմարանի ծրագիրը

«Հայուն Եսը» Լեւոն Մկրտիչեան

Վարդան Մախոխեան, ծննդեան 150-ամեակ

Արթին Աղային Ֆէսը Բարսեղ Գըզըլեան

download

Տեղեկատու թիւ 97

October 1, 2020
download

Տեղեկատու թիւ 96

July 1, 2020
download

Տեղեկատու թիւ 95

April 1, 2020
download

Տեղեկատու թիւ 94

January 10, 2020
download

Տեղեկատու թիւ 93

November 1, 2019
download

Տեղեկատու Թիւ 92

July 1, 2019
download

Տեղեկատու Թիւ 91

April 1, 2019
download

Տեղեկատու Թիւ 90

January 1, 2019

Հարցազրոյց Գահիրէի ՀԲԸՄի ատենապետ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի հետ, Սարուխանի ծննդեան 120-ամեակի հանդիսութիւն, Եգիպտահայ երիտասարդներու յաջողութիւնը Հայաստանի մէջ,
Եգիպտահայ ճարտարապետուհին ի պատուի , Հայրենի երգիչներուն ելոյթը

download

Տեղեկատու թիւ 88-89, Յուլիս-Հոկտեմբեր 2018

October 1, 2018
download

Տեղեկատու թիւ 87, Ապրիլ 2018

April 1, 2018

60 ԱՄԵԱԿԻ  ՏԱՍՆՕՐԵԱԿ, ԵԳԻՊՏԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱ   ԾԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, ՀԱ ՈՑ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ, ԽՈՐԵՆԱՑԻՆ  ԿԱՅՔ ԷՋԻ ՄԷՋ, ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ, ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ, «ԳԱՀԻՐԷԻ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ   ԿԵԴՐՈՆԸ» , ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ,  ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԻ ԵՐԵ ԿՈՅ, ԹԷ ՔԷԵԱՆ  140, ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ   ԱԿՆԱՐ  ԿՀԲԸՄԻ  ՔԱՅԼԵՐԳԻ   ԾՆՈՒՆԴԻՆ, ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ, ՄԻՏՔԻ  ԹՌԻՉՔՆԵՐ, ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐ, ՊԱՍՔԷԹՊՈԼԻ ՄՐՑ ԱՇԱՐՔ, ՆԱՐԵԿԱՑԻՆ   ՎԱՏԻԿԱՆԻ   ՄԷՋ

download

Տեղեկատու թիւ 86, Յունուար 2018

January 18, 2018

Բարձրամակարդակ գնահատանք,  ԳԷորգ ԵազըՃեանի դասախօսութիւնները,  Արթօ Պ. դասախօսութիւնը, Կոմսուհի մը,  «Արաքս» երգչախումբի տարեկան ելոյթը, Խթում, Պարգեւատրում, Կաղանդի Պազար ,  «Ծիածան»ի կաղանդը,  Գահիրէի ՀՄԸՄ Նուպարի Վարչական ԸնտրուԹիւն,  տարեկան բանակումը

download

Տեղեկատու թիւ 85, Հոկտեմբեր 2017

October 1, 2017
download

Տեղեկատու թիւ 84, Յուլիս 2017

July 1, 2017
download

Տեղեկատու թիւ 83, Ապրիլ 2017

April 1, 2017
download

Տեղեկատու թիւ 82, Յունուար 2017

January 1, 2017
download

Տեղեկատու թիւ 81, Հոկտեմբեր 2016

October 1, 2016
download

Տեղեկատու թիւ 80, Յուլիս 2016

July 1, 2016
download

Տեղեկատու թիւ 79, Ապրիլ 2016

April 1, 2016
download

Տեղեկատու թիւ 78, Յունուար 2016

January 1, 2016
download

Տեղեկատու թիւ 77, Հոկտեմբեր 2015

October 1, 2015
download

Տեղեկատու թիւ 76, Յուլիս 2015

July 1, 2015
download

Տեղեկատու թիւ 75, Ապրիլ 2015

April 1, 2015
download

Տեղեկատու թիւ 74, Յունուար 2015

January 1, 2015
download

Տեղեկատու թիւ 73, Հոկտեմբեր 2014

October 1, 2014
download

Տեղեկատու թիւ 72, Յուլիս 2014

July 1, 2014
download

Տեղեկատու թիւ 70, Յունուար 2014

January 1, 2014
download

Տեղեկատու թիւ 69, Հոկտեմբեր 2013

October 1, 2013
download

Տեղեկատու թիւ 68, Յուլիս 2013

July 1, 2013
download

Տեղեկատու թիւ 67, Ապրիլ 2013

April 1, 2013
download

Տեղեկատու թիւ 66, Յունուար 2013

January 1, 2013
download

Տեղեկատու թիւ 65, Հոկտեմբեր 2012

October 1, 2012
download

Տեղեկատու թիւ 64, Յուլիս 2012

July 1, 2012
download

Տեղեկատու թիւ 63, Ապրիլ 2012

April 1, 2012
download

Տեղեկատու թիւ 62, Յունուար 2012

January 1, 2012
download

Տեղեկատու թիւ 61, Հոկտեմբեր 2011

October 1, 2011
download

Տեղեկատու թիւ 60, Յուլիս 2011

July 1, 2011
download

Տեղեկատու թիւ 59, Ապրիլ 2011

April 1, 2011
download

Տեղեկատու թիւ 58, Յունուար 2011

January 1, 2011
download

Տեղեկատու թիւ 57, Հոկտեմբեր 2010

October 1, 2010
download

Տեղեկատու թիւ 56, Յուլիս 2010

July 1, 2010
download

Տեղեկատու թիւ 55, Ապրիլ 2010

April 1, 2010
download

Տեղեկատու թիւ 53-54, Հոկտեմբեր 2009 Յունուար 2010

October 1, 2009
download

Տեղեկատու թիւ 52, Յուլիս 2009

July 1, 2009
download

Տեղեկատու թիւ 51, Ապրիլ 2009

April 1, 2009
download

Տեղեկատու թիւ 50, Յունուար 2009

January 1, 2009
download

Տեղեկատու թիւ 49, Հոկտեմբեր 2008

October 1, 2008
download

Տեղեկատու թիւ 48, Յուլիս 2008

July 1, 2008
download

Տեղեկատու թիւ 47, Ապրիլ 2008

April 1, 2008
download

Տեղեկատու թիւ 46, Յունուար 2008

January 1, 2008
download

Տեղեկատու թիւ 45, Հոկտեմբեր 2007

October 1, 2007
download

Տեղեկատու թիւ 44, Յուլիս 2007

July 1, 2007
download

Տեղեկատու թիւ 43, Ապրիլ 2007

April 1, 2007
download

Տեղեկատու թիւ 42, Յունուար 2007

January 1, 2007
download

Տեղեկատու թիւ 40-41, Յուլիս-Հոկտեմբեր 2006

July 1, 2006
download

Տեղեկատու թիւ 39, Ապրիլ 2006

April 1, 2006
download

Տեղեկատու թիւ 38, Յունուար 2006

January 1, 2006
download

Տեղեկատու թիւ 37, Հոկտեմբեր 2005

October 1, 2005
download

Տեղեկատու թիւ 36, Յուլիս 2005

July 1, 2005
download

Տեղեկատու թիւ 35, Ապրիլ 2005

April 1, 2005
download

Տեղեկատու թիւ 34, Յունուար 2005

January 1, 2005
download

Տեղեկատու թիւ 33, Հոկտեմբեր 2004

October 1, 2004
download

Տեղեկատու թիւ 32, Յուլիս 2004

July 1, 2004
download

Տեղեկատու թիւ 31, Ապրիլ 2004

April 1, 2004
download

Տեղեկատու թիւ 30, Յունուար 2004

January 1, 2004
download

Տեղեկատու թիւ 29, Հոկտեմբեր 2003

October 1, 2003
download

Տեղեկատու թիւ 28, Յուլիս 2003

July 1, 2003
download

Տեղեկատու թիւ 27, Ապրիլ 2003

April 1, 2003
download

Տեղեկատու թիւ 26, Յունուար 2003

January 1, 2003
download

Տեղեկատու թիւ 25, Հոկտեմբեր 2002

October 1, 2002
download

Տեղեկատու թիւ 24, Յուլիս 2002

July 1, 2002
download

Տեղեկատու թիւ 23, Ապրիլ 2002

April 1, 2002
download

Տեղեկատու թիւ 22, Յունուար 2002

January 1, 2002
download

Տեղեկատու թիւ 21, Հոկտեմբեր 2001

October 1, 2001
download

Տեղեկատու թիւ 20, Յուլիս 2001

July 1, 2001
download

Տեղեկատու թիւ 19, Ապրիլ 2001

April 1, 2001
download

Տեղեկատու թիւ 18, Յունուար 2001

January 1, 2001
download

Տեղեկատու թիւ 17, Հոկտեմբեր 2000

October 1, 2000
download

Տեղեկատու թիւ 16, Յուլիս 2000

July 1, 2000
download

Տեղեկատու թիւ 15, Ապրիլ 2000

April 1, 2000
download

Տեղեկատու թիւ 14, Յունուար 2000

January 1, 2000
download

Տեղեկատու թիւ 13, Հոկտեմբեր 1999

October 1, 1999
download

Տեղեկատու թիւ 12, Յուլիս 1999

July 15, 1999
download

Տեղեկատու թիւ 11, Ապրիլ 1999

April 15, 1999
download

Տեղեկատու թիւ 10, Յունուար 1999

January 15, 1999
download

Տեղեկատու թիւ 8-9, Յուլիս-Հոկտեմբեր 1998

July 1, 1998
download

Տեղեկատու թիւ 7, Ապրիլ 1998

April 1, 1998
download

Տեղեկատու թիւ 6, Յունուար 1998

January 15, 1998
download

Տեղեկատու թիւ 5, Հոկտեմբեր 1997

October 1, 1997
download

Տեղեկատու թիւ 4, Յուլիս 1997

July 15, 1997
download

Տեղեկատու թիւ 3, Ապրիլ 1997

April 1, 1997
download

Տեղեկատու թիւ 2, Յունուար 1997

January 1, 1997
download

Տեղեկատու թիւ 1, Հոկտեմբեր 1996

October 1, 1996
download

Տեղեկատու ՒԴ. Տարի-Մայիս-Դեկտ.1981

May 1, 1981
download

Տեղեկատու ՒԴ. Տարի-Յուլիս 1980-Ապիլ 1981

July 1, 1980
download

Տեղեկատու ՒԳ.Տարի-Դեկտ.1979-Յունիս 1980

December 1, 1979
download

Տեղեկատու ՒԲ. Տարի-Յուն.-Նոյ. 1979

January 1, 1979
download

Տեղեկատու ՒԱ. Տարի-Յուն.-Դեկ. 1978

January 1, 1978
download

Տեղեկատու ԺԹ-Ւ. Տարի-Յուլ. 1976-Դեկ. 1977

July 1, 1976
download

Տեղեկատու ԺԹ. Տարի-Թիւ 1-6

January 1, 1976
download

Տեղեկատու ԺԸ. Տարի-Թիւ 10-12

October 1, 1975
download

Տեղեկատու ԺԷ. Տարի-Թիւ 7-9

July 1, 1974
download

Տեղեկատու ԺԷ. Տարի-Թիւ 4-6

April 1, 1974
download

Տեղեկատու ԺԷ. Տարի-Թիւ 1-3

January 1, 1974
download

Տեղեկատու ԺԶ. Տարի-Թիւ 10-12

October 1, 1973
download

Տեղեկատու ԺԶ. Տարի-Թիւ 4-6

April 1, 1973
download

Տեղեկատու ԺԶ. Տարի-Թիւ 1-3

January 1, 1973
download

Տեղեկատու ԺԵ. Տարի-Թիւ 1-3

July 1, 1972
download

Տեղեկատու ԺԴ. Տարի-Թիւ 7-9

July 1, 1971
download

Տեղեկատու ԺԴ. Տարի-Թիւ 1-6

January 1, 1971
download

Տեղեկատու ԺԳ. Տարի-Թիւ 1-6

January 1, 1969
download

Տեղեկատու ԺԲ. Տարի-Թիւ 3

July 1, 1968
download

Տեղեկատու ԺԲ. Տարի-Թիւ 2

April 1, 1968
download

Տեղեկատու ԺԲ. Տարի-Թիւ 1

January 1, 1968
download

Տեղեկատու ԺԱ. Տարի-Դեկտ. 1967

December 1, 1967
download

Տեղեկատու Ժ. Տարի-Թիւ 1-5

January 1, 1966
download

Տեղեկատու Թ. Տարի-Թիւ 1-6

January 1, 1965
download

Տեղեկատու Ը. Տարի-Թիւ 1-10

January 1, 1964
download

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 5-6

November 1, 1963
download

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 4

May 1, 1963
download

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 3

March 1, 1963
download

Տեղեկատու Է. Տարի-Թիւ 2

February 1, 1963
download

Տեղեկատու Զ. Տարի-Թիւ 6

October 1, 1962
download

Տեղեկատու Զ. Տարի-Թիւ 4-5

April 1, 1962
download

Տեղեկատու Զ. Տարի-Թիւ 2-3

February 2, 1962
download

Տեղեկատու Զ. Տարի-Թիւ 1

January 1, 1962
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 6

November 1, 1961
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 5

September 1, 1961
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 4

July 1, 1961
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 3

May 1, 1961
download

Տեղեկատու Պրակ Զ.

November 1, 1960
download

Տեղեկատու Պրակ Ե.

September 1, 1960
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 2

March 1, 1960
download

Տեղեկատու Ե. Տարի-Թիւ 1

January 1, 1960
download

Տեղեկատու Պրակ Ա.

January 1, 1957
download

Տեղեկատու Պրակ Զ.

November 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Ե.

September 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Դ.

July 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Գ.

May 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Բ.

March 1, 1956
download

Տեղեկատու Պրակ Ա.

January 1, 1956
download