Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 2018

Տեղեկատու թիւ 86, Յունուար 2018

January 18, 2018

Բարձրամակարդակ գնահատանք,  ԳԷորգ ԵազըՃեանի դասախօսութիւնները,  Արթօ Պ. դասախօսութիւնը, Կոմսուհի մը,  «Արաքս» երգչախումբի տարեկան ելոյթը, Խթում, Պարգեւատրում, Կաղանդի Պազար ,  «Ծիածան»ի կաղանդը,  Գահիրէի ՀՄԸՄ Նուպարի Վարչական ԸնտրուԹիւն,  տարեկան բանակումը

download