ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ Գահիրէի և Աղեքսանդրիոյ նոր վարչութիւնները

December 1, 2021

Կիրակի 28 Նոյեմբեր 2021ին ընդհանուր ժողովին ընթացքին ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի նոր վարչութեան անդամներուն ընտրութիւնը տեղի ունեցաւ։

Տոքթ. Հրայր Տրդատեան Ատենապետ
Տիար Կարօ Վարժապետեան Փոխ ատենապետ
Տիկ. Սօսի Ներետեան/Յակոբեան Ատենադպրուհի
Տիար Սարօ Պըլըքտանեան Գանձապահ

Տիկ. Նայիրի Խորասանճեան/Սիմոնեան
Տիար Ռուբէն Սիմոնեան
Տիար Հրազդան Գալընեան
Տիար Արամ Աբիկեան

Տիար Ալէն Գարգուր
Տիար Արեգ Աբգարեան

Իսկ Աղեքսանդրիոյ մէջ, Չորեքշաբթի» 1 Դեկտեմբեր 2021ի ընդհանուր ժողովին ընթացքին տեղի ունեցաւ ընտրութիւնը ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի նոր վարչութեան անդամներուն։

Տիկ. Անի Թիւթիւնճեան-Խայեաթ, ատենապետուհի
Տիար Այգ Գալայճեան, փոխ ատենապետ
Օր. Դանիա Արթինեան, գանձապահուհի
Տիկ. Գարին Պասմաճեան
Տիար Կարպիս Ճռճռեան
Տիար Ռաֆֆի Իսրայէլեան
Տիկ. Ալին Գալայճեան-Նասիֆ Տոքթ. Վահէ Արթինեան

Յաջողութիւն կը մաղթենք ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի Գահիրէի և Աղեքսանդրիոյ վարչութիւններուն, բեղուն գործունէութիւն մաղթելով իրենց։

READ MORE

Գահիրէի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ պասքէթ-պօլի խումբերու այցը Աղեքսանդրիա

September 20, 2021
READ MORE

Meeting on the resumption of the Egyptian Pan Armenian basketball tournaments

July 10, 2021
READ MORE

Meeting to amend the regulations of the Egyptian Pan Armenian basketball tournaments / Եգիպտահայ Պասքէթ-Պոլի համահայկական մրցաշարքերուն կանոնագրութեան քննարկում

June 27, 2021
READ MORE

Եգիպտահայ Միջակումբային Պասքէթպոլի մրցաշարքերը տեղի պիտի չունենան 2021-ին

May 18, 2021