Եգիպտահայ Միջակումբային Պասքէթպոլի մրցաշարքերը տեղի պիտի չունենան 2021-ին

May 18, 2021

Յաջորդաբար երկրորդ տարին ըլլալով, Եգիպտոսի հայկական հինգ ակումբներուն միջեւ պասքէթպոլի մրցաշարքերը, որոնք ընդհանրապէս տեղի կ’ունենան ամէն տարի ամրան շրջանին, այս տարի եւս պիտի ջնջուին:

Այս որոշումը առնուած է հինգ ակումբներու միջեւ խորհդակցաբար, անոնց առաքուած հարցաթերթիկներու պատասխաններուն հիման վրայ, ղրկուած կազմակերպիչ յանձնախումբին՝ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանի եւ տիար Պերճ Միսքճեանի կողմէ, մասնակից հինգ ակումբներուն, անոնց կարծիքը առներու համար մրցումներուն առնչութեամբ:

Մօտ ատենէն Հանդիպում մը տեղի պիտի ունենայ մասնակցող հինգ ակումբներուն եւ կազմակերպիչ յանձնախումբին միջեւ, մրցաշարքերուն առնչուած բոլոր հարցերը քննարկելու համար:

READ MORE

HMEM Nubar Cairo’s Christmas bazaar / ՀՄԸՄ Նուպարի պազարը

December 19, 2020
READ MORE

Egyptian Pan Armenian basketball tournaments of the 2020 season cancelled and meeting scheduled / 2020 եղանակի Եգիպտահայ Պասքէթ-Պոլի համահայկական մրցաշարքերը ջնջուած

August 11, 2020
READ MORE

Պատմութիւն ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի

February 17, 2020
READ MORE

HMEM Nubar Cairo’s Youth Camp

February 2, 2020