Արեւելեան Երեկոն

April 22, 2022

Ուրբաթ, 29 Ապրիլ 2022-ին ակումբը տօնական տեսք ստացած էր՝ Եգիպտական ու լիբանանեան բարձորակ երգ ու երաժշտութիւն, արեւելեան ոճով յարդարուած անկիւն, կլկլակներու ծուխ եւ ճոխ ու այլազան ճաշատեսակներով բաց շքասեղան:

Ռամատան ամսուան ներշնչած մթնոլորտը կոկիկ բազմութիւն մը մղած էր դէպի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ, վայելելու Արեւելեան Երեկոն:

READ MORE

Շամ-էլ-Նէսիմ

April 16, 2022
READ MORE

ԶԱՏԿՈՒԱՅ ՊԱԶԱՐ ԳԱՀԻՐէ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐԻ ՄէՋ

April 11, 2022
READ MORE

Դասախօսութիւն «Ինքնաճանաչում եւ Ինքնաբուժում»

March 25, 2022
READ MORE

«ԶՈՒԱՐՃՈՒԹԵԱՆ ՕՐ» ԳԱՀԻՐէԻ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐԻ ՄէՋ

February 13, 2022