Դասախօսութիւն «Ինքնաճանաչում եւ Ինքնաբուժում»

March 25, 2022

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի տիկինները միջինքի հաւաքոյթ մը կազմակերպած էին ակումբին գեղեցիկ պարտէզին մէջ, Ուրբաթ, 25 Մարտի կէսօրուան ժամը մէկին:

Օրուան ճաշի սպասարկութեէնէն առաջ տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն մը՝ «Ինքնաճանաչում եւ Ինքնաբուժում» նիւթով, զոր ներկայացուց բժշկուհի Հերմինէ Պալաեան-Վարժապետեան, մէկ ժամուան ընթացքին:

Ներկաները մեծ հաճոյքով հետեւեցան ներկայացուած հետաքրքրական նիւթին, որմէ ետք վայելեցին ճաշերը, գարնանային արեւին տակ:

READ MORE

«ԶՈՒԱՐՃՈՒԹԵԱՆ ՕՐ» ԳԱՀԻՐէԻ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐԻ ՄէՋ

February 13, 2022
READ MORE

ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ Գահիրէի և Աղեքսանդրիոյ նոր վարչութիւնները

December 1, 2021
READ MORE

Գահիրէի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ պասքէթ-պօլի խումբերու այցը Աղեքսանդրիա

September 20, 2021
READ MORE

Meeting on the resumption of the Egyptian Pan Armenian basketball tournaments

July 10, 2021