Շամ-էլ-Նէսիմ

April 16, 2022

Շամ-էլ-Նէսիմը բոլոր եգիպտացիներուն սրտին մօտիկ տօնը կը նկատուի, որ աշխարհի ամենահինն է, կտրեր է ժամանակի տարածքները առանց անտեսուելու, մոռացութեան մատնուելու կամ աղաւաղուելու, նոյնիսկ երբ նոր կրօններ մուտք գործած են երկրէն ներս, եկած հասած է 21րդ դար եւ ահաւասիկ կը նշուի Գահիրէի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի մէջ Երկուշաբթի, 25 Ապրիլ 2022-ին:

Ածուխին վրայ կամաց-կա մաց խորովուող միսին եւ հաւուն ախորժաբեր բոյրը կը դիմաւորէր այն անդամներն ու համակիրները, որոնք նախընտրած էին Շամ-էլ-Նէսիմը ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի մէջ անցընելու աւանդութիւնը պահել:

Ներկաները մեծ հաճոյքով վայելեցին ոչ միայն հրամցուած ճաշերը, այլ եւ պարտէզին քաղցր օդը, ծառերու հովանիին տակ:

READ MORE

ԶԱՏԿՈՒԱՅ ՊԱԶԱՐ ԳԱՀԻՐէ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐԻ ՄէՋ

April 11, 2022
READ MORE

Դասախօսութիւն «Ինքնաճանաչում եւ Ինքնաբուժում»

March 25, 2022
READ MORE

«ԶՈՒԱՐՃՈՒԹԵԱՆ ՕՐ» ԳԱՀԻՐէԻ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐԻ ՄէՋ

February 13, 2022
READ MORE

ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ Գահիրէի և Աղեքսանդրիոյ նոր վարչութիւնները

December 1, 2021