ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ ԳԵՐԱԶԱՆՑԻԿՆԵՐՈՒՆ

December 16, 2021

Չորեքշաբթի, 15 Դեկտեմբեր 2021-ին, ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ ակումբէն ներս տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄի գերազանց աշակերտներու պարգեւատրումի հերթական երեկոն:

Երեկոյին բացումը կատարեց ՀԲԸՄի Գահիրէի Մասնաճիւղին ատենապետ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան, որ ըսաւ.

«ՀԲԸ Միութիւնը ամէն տարի կը պարգեւատրէ ուսումնական ասպարէզի գաղութիս լաւագոյն աշակերտները, որովհետեւ անոնց ուսերուն վրայ է, որ կը բարձրանայ եգիպտահայ գաղութի ապագան: Այս տարուան համար ունինք Գահիրէէն 12 եւ Աղեքսանդրիայէն 2 գերազանց աշակերտներ, որովհետեւ, ինչպէս գիտէք, Աղեքսանդրիոյ դպրոցը փակուեցաւ, հետեւաբար կը պարգեւատրուին երկրորդականի եւ համալսարանի աշակերտները միայն»:

Պարգեւները յանձնեցին ՀԲԸՄի շրջանակի պատասխանատուները:

Ստորեւ պարգեւատրուող աշակերտներուն անուններն ու միջինները.

Գահիրէ

1-         Թամար Սապրի Հալիմ                               Մագիստրական աստիճան

2-         Նաթալի Արթօ Սրապեան                         (Գերազանց)

3-         Մարի Յակոբ Աբիկեան                              (Գերազանց)

4-         Մոնիքա Կարօ Գումրույեան                     (Շատ լաւ)

5-         Հարի Պերճ Սուլթանեան                           (Շատ լաւ)

6-         Նուրա Արամ Էլմասեան                            (Շատ լաւ)

7-         Անճելինա Ժորժ Սիմոնեան                      Երկրորդական         ( 98 %)

8-         Լորի Վարուժ Չիլինկիրեան                      Երկրորդական         ( 89.76 % )

9-         Կլօրիա ՌաՖՖի Մկրտիչեան                    Երկրորդական         ( 86.10 % )

10-       Տեսիլ Քրիս Սիմոլեան                                Պատրաստական     ( 98.93 % )

11-       Սարին Շահէ Լուսարարեան                    Պատրաստական     ( 92.86 % )

12-       Էտի Ժորժ Զէրտէլեան                               Պատրաստական     ( 91 % )

Աղեքսանդրիա

1.- Նաթալի ԵուսէՖ Թօփալեան                           (Շատ լաւ)

2.- Պերճ ԵուսէՖ Թօփալեան                                 Երկրորդական         ( 91.02 % )

Շնորհաւորութիւններ բոլորին:

READ MORE

ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

September 30, 2021
READ MORE

AGBU Cairo to contribute in Tutorial fees – ՆՈՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

September 1, 2021
READ MORE

Ողջերթի երեկոյ ՀՀ Եգիպտոսի դեսպան տիար Կարէն Գրիգորեանի մեկնումին առիթով

August 21, 2021
READ MORE

115 ԱՄԵԱԿԻ ԱՌՑԱՆՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

April 15, 2021