2021-2022-ի ԳԵՐԱԶԱՆՑՆԵՐՈՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄԸ

October 26, 2022

Չորեքշաբթի, 26 Հոկտեմբերի երեկոյեան ժամը 6:30-ին ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի պարտէզին մէջ տեղի ունեցաւ Գահիրէի եւ Աղելքսանդրիոյ գերազանց ուսանողներուն եւ աշակերտներուն  պարգեւատրումը:

Անցնող տարեշրջանին համար՝ 2021-2022-ին 15 ուսանողներ պարգեւատրուեցան, 11-ը Գահիրէէն եւ 4-ը Աղեքսանդրիայէն: Դժբախտաբար Աղեքսանդրիոյ ուսանողները ներկայ չէին կրցած ըլլալ այս հանդիսութեան:

Գահիրէի մասնաճիւղի ատենապետ տիար Մարտիկ Պալաեան բացումը կատարեց եւ խօսեցաւ ՀԲԸՄիութեան մասին, որ 1906 թուականէն առանց ընդհատումի կը շարունակէ իր բարեսիրական գործը. ապա հակիրճ ակնարկով մը ներկայացուց Եգիպտոսի մէջ Միութեան աշխատանքները, մանաւանդ կրթական մարզին տրուած կարեւորութիւնն ու ուսանողներուն շնորհուած քաջալերանքը:

Ապա իւրաքանչիւր աշակերտ կամ ուսանող ստացաւ իր վկայագիրը եւ նուէրին հետ նաեւ դրամական պարգեւ մը, Գահիրէի մասնաճիւղին անդամներուն ձեռքով:

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ կոկիկ հիւրասիրութեամբ:

ԳԵՐԱԶԱՆՑՆԵՐՈՒ Ա ՆՈՒՆՆԵՐԸ   2021 – 2022

 1. Մարինա Ճորճ Սիմոնեան           Մագիստրոսական աստիճան
 2. Լուսածին Միհրան Ղազէլեան    Մագիստրոսական աստիճան
 3. Բերլա Գօգօ Աւանեան                (Գերազանց)
 4. Յակոբ Արմէն Պալթայեան          (Շատ լաւ)
 5. Ռիթա Ժան Իսքէնտէրեան          (Շատ լաւ)
 6. Արին Ռուբէն Սիմոնեան             Երկրորդական (85.75 %) (2020-2021)
 7. Սասուն Կիրակոս Սագայեան     Պատրաստական (92.22 %)
 8. Վալէն Ռիզգ Պօղոսեան               Պատրաստական (91.52 %)
 9. Աբել Յակոբ Յակոբեան               Պատրաստական (98.44 %)
  (Արաբերէն նիւթերէ զերծ)
 10. Սերենա Պերճ Մսրլեան                Պատրաստական (97.97 %)
  (Արաբերէն նիւթերէ զերծ)
 11. Էմիլի Իմանուէլ Սիկալաս             Պատրաստական (Գերազանց)

  Աղեքսանդրիա

 1. Սեւան Հրայր Մարտիկեան             (Գերազանց)
 2. Մէլանի ԵուսէՖ Թօփալեան          (Գերազանց)
 3. Սերճ Քրիսթեան Թօսունեան         (Շատ լաւ)
 4. Լուսին Գեւորգ Մազլումեան          Երկրորդական

READ MORE

AVC-AGBU Egypt and AGBU Cairo are pleased to announce the enrollment for Fall term 2022.

October 4, 2022
READ MORE

ՀՀՀ-ը եւ Եգիպտոսի ՀԲԸՄ-ը հաճոյքով կը յայտարարեն աւարտը առաջին եռամսեային, վերջերս իր դասընթացքները վերսկսած ՀՀՀ-ի կեդրոնին:

August 10, 2022
READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք մահը Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի ատենապետ ՕՆՆԻԿ ՊԸԼԸՔՏԱՆԵԱՆի

August 7, 2022
READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք անժամանակ մահը ատենապետ ՏՈՔ ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻ

July 28, 2022