Խոր ցաւով կը գուժենք մահը Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի ատենապետ ՕՆՆԻԿ ՊԸԼԸՔՏԱՆԵԱՆի

August 7, 2022

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Շրջանակային Յանձնաժողովն (Եգիպտոս) ու Գահիրէի Մասնաճիւղը

Սրտի անհուն կսկիծով կը գուժեն անժամանակ մահը

ՀԲԸՄի Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետ

ՕՆՆԻԿ ՊԸԼԸՔՏԱՆԵԱՆի

Որ պատահեցաւ Կիրակի, 7 Օգոստոս 2022-ին.

Իր մահը մեծ պարապ մը կը ձգէ մեր Միութեան մէջ.

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի

Թաղման կարգն ու յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուին Երկուշաբթի, 8 Օգոստոս 2022-ի կէսօրուան ժամը 1-ին, Գահիրէի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին Մէջ,

Որմէ ետք մարմինը պիտի ամփոփուի

Հելիոպոլսոյ Ամենայն Սրբոց գերեզմանատան մէջ.

READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք անժամանակ մահը ատենապետ ՏՈՔ ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻ

July 28, 2022
READ MORE

AGBU Armat is teaching children to make their very own Armenian khachkars

May 22, 2022
READ MORE

32 Armenian language students and 19 for chess enrolled in AVC-AGBU Egypt

May 18, 2022
READ MORE

ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՀԲԸՄ-ի ԱՐԽԻՒՆԵՐԸ, ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ և ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

April 8, 2022