ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՀԲԸՄ-ի ԱՐԽԻՒՆԵՐԸ, ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ և ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

April 8, 2022

Եգիպտոսի ՀԲԸՄի արխիւներուն եւ վերակազմուած Ե. Աղաթօն գրադարանին մասին դասախօսութեամբ մը ելոյթ ունեցաւ նոյն այս արխիւներուն եւ գրադարանին պատասխանատու Մարուշ Երամեան, որ ներկայացուց արխիւներուն կարգաւորումի ընթացքը եւ շեշտը դրաւ անոնց ներկայացուցած պատմական արժէքին վրայ:

ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղին ատենապետ Տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան ներկայացուց նախ ՀԲԸՄ-ի  Գահիրէի երկու ակումբները , ապա այդ ակումբներուն՝ ՀՄԸՄ – Նուպարի միացումին հակիրճ պատմականը:

Դասախօսութիւնը տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ ակումբէն ներս, Ուրբաթ, 8 Ապրիլ 2022-ի երեկոյեան ժամը 7-ին, կոկիկ հասարակութեան մը ներկայութեան:


READ MORE

Community news: Msgr. Coussan awarded The Grand Cross “Pro Piis Meritis” / ԱՍՊԵՏԻ ԽԱՉԻ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ

April 3, 2022
READ MORE

AGBU ARMAT program registration now open / ՀԲԸՄ-ի Արմատ Ծրագիրը

March 31, 2022
READ MORE

Գաղութային լուրեր։ ԳՈՅՆԵՐ ԵԳԻՊՏՈՍԷՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ

March 28, 2022
READ MORE

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ՀԲԸՄԻ ՄԻՋԻՆԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐՈՒ

March 22, 2022