HMEM Nubar Cairo’s boys and girls 57/33 victory / Գահիրէի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի տղոց եւ աղջիկներու 57/33 յաղթանակը

September 23, 2018

57/33 was the peculiar final score portraying the wins of HMEM Nubar Cairo’s both boys and girls teams of Homenetmen Ararat’s 2018 basketball tournament which was held from 20 to 22 September 2018.

 The third basketball tournament of the season saw the participation of the five Egyptian Armenian clubs in another convivial sports event which gathers youth and people together from Cairo and Alexandria with all the joy and excitement it brings of being together.

 These tournaments, which are characteristic to our Egyptian Armenian community since the forties of the last Century, are unique occasions;- that no other event can match, which are able to gather so many people from our five different clubs for three consecutive days, five times a year, and this in significant sociable surroundings. Homenetmen Ararat’s tournament was no exception…  


 57/33: Հետաքրքրական եւ գրեթէ անկարելի զուգադիպութեամբ մը, այս նոյն թիւերով էր, որ թէ՛ տղոց, թէ՛ աղջիկներու պասքէթի խումբերը աւարտեցին իրենց մրցումները եւ նշեցին յաղթանակը, ՀՄԸՄ Արարատի մրցաշարքին ընթացքին, որ տեղի ունեցաւ 20-22 Սեպտեմբեր, 2018-ին, ՀՄԸՄ Արարատի դաշտին վրայ:

Եղանակին երրորդ մրցաշարքը եգիպտահայ հինգ խումբերու մասնակցութեամբ, համախմբեց ամբողջ եգիպտահայութիւնը, Գահիրէէն եւ Աղեքսանդրիայէն հաւասարապէս, երիտասարդներն ու ոչ այնքան երիտասարդները նոյն եռանդով խանդավառելով:

Այս մրցաշարքերը, որոնք եգիպտահայութեան գլխաւոր յատկանշական գործունէութիւններէն կը համարուին, սկսած են անցեալ դարու  քառասունական թուականներէն: Ուրիշ ո՛չ մէկ ձեռնարկ կրնայ համախմբել հինգ տարբեր ակումբներու անդամները նոյն խանդավառութեամբ, ամբողջ երեք օրերու ընթացքին, տարին հինգ անգամ: ՀՄԸՄ Արարատի մրցաշարքը տարբեր չէր կրնար ըլլալ:


The full results of the tournament

20 September 2018
Girls: Homenetmen Ararat / Homenetmen Gamk 48/25
Boys: Homenetmen Ararat/ Homenetmen Gamk 70/55
Boys: HMEM Nubar Cairo/ St. Therese 64-33

21 September 2018
Girls: HMEM Nubar Cairo/ HMEM Nubar Alex  51/17
Boys: HMEM Nubar Cairo/ HMEM Nubar Alex 47/24 (20-16)

22 September 2018
Girls final
HMEM Nubar Cairo / Homenetmen Ararat  57/33 ( 15/9, 34/20, 43/32, 57/33)
Boys final
HMEM Nubar Cairo/ Homenetmen Ararat 57/33  (11/10, 32/17, 51/27, 57/33)

 

Click here for the Photo Album

 

READ MORE

Homenetmen Ararat announces the program of its basketball tournament

September 15, 2018
READ MORE

Once again HMEM Nubar Cairo’s boys and girls rule in Homenetmen Gamk..

September 10, 2018
READ MORE

HMEM Nubar Cairo’s trip to Hurghada

August 26, 2018
READ MORE

HMEM Nubar Cairo champions of HMEM Nubar Alexandria’s basketball tournament

August 13, 2018