Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի տարեկան մրցաշարը

November 29, 2022

Հինգշաբթի 24 Նոյեմբեր 2022ին սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի եգիպտահայ պասքէթ-պոլի տարեկան մրցաշարը հովանաւորութեամբ Գերշ. Տ. Աշոտ Եպս. Մնացականեանի Բարեխնամ Առաջնորդ Եգիպտոսի հայոց թեմին։
Պատւոյ հիւրեր էին Գերապայծառ Տէր Գրիգոր Օգոստինոս Գուսան Վիճակաւոր Առաջնորդ Աղեքսանդրիոյ եւ Երուսաղէմի Կաթողիկէ Հայոց , նաեւ նորին գերազանցութիւն Տիար Հրաչեայ Փոլատեան արտակարգ և լիազոր դեսպան Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ազնուափայլ տիկինը։
Մրցաշարը որ նուիրուած էր Տոքթ. Գէորգ Մազլումեանի յիշատակին ունէր որպէս կնքահայրեր
Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի Դելփեան
Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի Տատուրեան
Տէր եւ Տիկին Վարդան Գազանճեան
Տէր եւ Տիկին Դրօ Կէվրէկեան

Հինգշաբթի 24/11/2022ի երկու խաղերը ֆուդսալ էին ակումբին 12 տարեկանէն վար եւ 15 տարեկանէն վար տղոց եւ Ազրաա էլ Րէհապ ակումբի տղոց խումբերուն միջեւ ուր Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի տղաքը յաղթական հանդիսացան։

Ուրբաթ 25/11/2022ի առաջին մրցումը Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Կամքի աղջիկներու խումբերուն միջեւ էր ու աւարտեցաւ 52-37 արդիւնքով ի նպաստ Արարատի խումբին ։
Երկրորդ մրցումը Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Կամքի տղոց խումբերուն միջեւ էր ու աւարտեցաւ 70-52 ի նպաստ Արարատի խումբին։
Վերջին մրցումը Գահիրէի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի եւ Սրբուհի Թերեզայի տղոց խումբերուն միջեւ էր որը աւարտեցաւ ի նպաստ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի տղոց 64-35 արդիւնքով։

Շաբաթ 26/11/2022ի առաջին մրցումը երկու ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐներուն աղջիկներու խումբերուն միջեւ էր որը աւարտեցաւ ի նպաստ Գահիրէի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐին 61-24 արդիւնքով։
Երկրորդ մրցումը վեթերաններու խաղն էր ուր 21 մարզիկներ շատ զուարճալի խաղ մը հրամցուցին ներկաներուն ու խաղը աւարտեցաւ հաւասարութեամբ 43-43 արդիւնքով։
Վերջին խաղը երկու ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐՆԵՐուն միջեւ էր ուր Գահիրէի խումբը յաղթական հանդիսացաւ 78-52 արդիւնքով։

Կիրակի 27/11/2022ին առաջին մրցումը Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի 16 տարեկանէն վար տղոց եւ Նատի Էլ Նասրի տղոց խումբերուն միջեւ էր ուր Արարատի տղաքը յաղթեցին ու ստացան բաժակը որ նուիրուած էր ի յիշատակ ողբ. Արմէն Միսքճեանի։
Աղջիկներու աւարտական խաղը ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի միջեւ էր որը աւարտեցաւ ի նպաստ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի աղջիկներուն 58-29 արդիւնքով ու ստացան բաժակը նուիրուած ի յիշատակ ողբ. Էտուար Սայեանի։
Տղոց մրցումը շատ հետաքրքրական խաղ մը էր ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Արարատի տղոց միջեւ ուր ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի տղաքը գերազանց խաղարկութեամբ յաղթական հանդիսացան 61-51 արդիւնքով եւ ստացան բաժակը որ նուիրուած էր ի յիշատակ ողբ. Արա Աւետիսեանի։

Այսպիսով աւարտեցաւ 2022ի մրցաշարերը ։

 


 

Homenetmen Ararat organized the 5th tournament of the season which started on Thursday the 24th of November 2022 under the auspices of His Grace Bishop Ashod Mnatsaganian, the Primate of the Armenian Apostolic church of Egypt.

The guests of honor were His Grace Monsignor Krikor Augostinos Coussa, Bishop of the Armenian Catholics of Egypt and the Ambassador of the Republic of Armenia in Egypt, His Excellency Mr. Hrachya Poladyan and his honorable wife.

The tournment which was dedicated to the memory of Dr. Kevork Mazloumian had as godfathers:
Mr. & Mrs. Raffy Telpian
Mr. & Mrs. Raffy Dadourian
Mr. & Mrs. Vartan Kazandjian
Mr. & Mrs. Tro Guevrekian

 

On Thursday 24/11/2022, the U12 and U15 Ararat boys won the Futsal matches played against the teams from Azraa El Rehab club.

On Friday 25/11/2022, Homenetmen Ararat and Homenetmen Gamk’s Women’s teams played against each other. The match ended with a scrore of 52-37 in favor of Homenetmen Ararat.
The second match was between Homenetmen Ararat and Homenetmen Gamk’s men’s teams which ended with a score of 70-52 in favor of Ararat.
The final match of the day was between HMEM Nubar Cairo and St. Therese’s men’s teams which ended in favor of HMEM Nubar Cairo with a score of 64-35.

On Saturday 26/11/2022, the first match was between HMEM Nubar Cairo and Alexandria’s women’s teams which ended with ended in favor of HMEM Nubar Cairo with a score of 61-24.
The Veterans’ match, which was the second of the day, was very much enjoyed by the spectators. The 21 players put forward a delightful match which ended with an equal score of 43-43.
The third and final game of the day was between HMEM Nubar Cairo and Alexandria’s men’s teams which ended in favor of HMEM Nubar Cairo with a score of 78-52.

Sunday 27/11/2022, was the final day of the tournament which started with a match played by Homenetmen Ararat’s U16 boys’ team and El-Nasr Club which ended in favor of Ararat where they received the trophy which was dedicated to the memory of Mr. Armen Miskdjian.
The women’s finale was played between HMEM Nubar Cairo and Homenetmen Ararat and ended with a score of 58-29 in favor of HMEM Nubar who received the trophy dedicated to the memory of Mr. Edward Sayian.
The men’s finale was a very tight match played between HMEM Nubar Cairo and Homenetmen Ararat. The two teams showed great performance keeping their fans thrilled all throughout the first 3 quarters. During the 4th quarter, HMEM Nubar showed strong ambition and was able to turn the game to their favor ending the match with a score of 61-51 after which they received the trophy dedicated in memory of Mr. Ara Avedissian.

 

   

READ MORE

Սրբուհի Թերեզայի պասքէթ-պոլի մրցաշարը

November 21, 2022
READ MORE

HMEM Nubar Cairo’s annual tournament of 2022

October 9, 2022
READ MORE

Աղեքսանդրիոյ Հ.Մ.Ը.Մ. Կամքի 2022 տարեկան մրցաշարը

August 23, 2022
READ MORE

Աղեքսանդրիոյ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐԻ պասքէթ-պօլի 2022ի մրցաշար

July 31, 2022