Մահագրական: Պերճ Ասլանեան

March 25, 2019
25 Մարտ 2019-ին Գահիրէի մէջ իր մահկանացուն կնքեց ՀԲԸՄիութեան  երկարամեայ անդամներէն Պերճ Ասլանեան, իր ետին ձգելով կինը՝ Մատլէն Թազա Ասլանեան եւ զաւակները՝ տէր եւ տիկ. Կարօ եւ Սանտի (Կամալ) Ասլա նեան, տէր եւ տիկ. Րաֆիք եւ Ալին (Ասլանեան) Հուսնի եւ Յակոբ Ասլանեան:
խորազգաց ցաւակցութիւններ կը յայտնենք հանգուցեալին անմիջա կան ընտանիքին եւ մնացեալ պարագաներուն:

Ալպէռ Քրէտեանի շիջումը

March 13, 2019

Read More

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

March 13, 2019

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

February 1, 2019

Read More

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

July 15, 2018

Read More