Ալպէռ Քրէտեանի շիջումը

March 13, 2019

Ցաւով կը տեղեկացնենք, թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան իր մահկանացուն կնքած է 13 Մարտ 2019
թուականին:
«ՀԲԸՄ Գահիրէ»ն իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ անոր դուստրերուն եւ բոլոր բարեկամներուն:

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

March 13, 2019

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

February 1, 2019

Read More

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

July 15, 2018

Read More

Koko Derderian passes away

December 3, 2017

Read More