ՀՀՀ-ը եւ Եգիպտոսի ՀԲԸՄ-ը հաճոյքով կը յայտարարեն աւարտը առաջին եռամսեային, վերջերս իր դասընթացքները վերսկսած ՀՀՀ-ի կեդրոնին:

August 10, 2022

AVC-AGBU Egypt are pleased to announce the soon completion of the first trimester after the recent relaunch. This video represents the living legacy of our dear Dr. Viken Djizmedjian and Mr. Onno Belekdanian. The institution holds strong their memory and will continue confidently spreading the Armenian Studies in Egypt with the fall trimester, which will start end of September after a short summer break. The graduating students will move to the next level while the doors are open for registrations for the newcomers. Hurry up to enroll! It’s free! It’s fun! It’s Armenian! *Armenian Language Senior Level Lala 01005382506 *Armenian Language Junior Level Sylva 01220240885 *Chess Senior and Junior Level Daniel 01553988222.

 

Կցուած տեսերիզը ապրող ժառանգութիւնն է մեր սիրելի տոքթոր Վիգէն Ճիզմէճեանին եւ Օննիկ Պըլըքտանեանին: Այս կեդրոնը ջերմութեամբ կը պահէ անոնց յիշատակը եւ կը խոստանայ շարունակել Հայկական Ուսումնասիրութիւններու տարածումը Եգիպտոսի մէջ:
Դասընթացքներուն յաջորդ եռամսեան պիտի սկսի Սեպտեմբերի վերջերուն, ամառնային արձակուրդներէն ետք:
Ուսանողները պիտի անցնին յաջորդ հանգրուանին, մինչ կեդրոնը իր դռները լայն կը բանայ նոր ուսանողներու առջեւ:
Շտապեցէ՛ք արձանագրուիլ. դասընթացքը անվճար է, հաճելի է, հայերէն է …
Հայերէն լեզուի երէցներու ուսուցչուհին է Լալան, 01005382506
Հայերէն լեզուի կրտսերներու ուսուցչուհին է Սիլվան, 01220240885
Ճատրակի կրտսերներու եւ երէցներու ուսուցիչն է Դանիէլը, 01553988222
Կցուած տեսերիզը պատրաստուած էր տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեանին համար, իր դառնաղէտ մահէն առաջ:

READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք մահը Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի ատենապետ ՕՆՆԻԿ ՊԸԼԸՔՏԱՆԵԱՆի

August 7, 2022
READ MORE

Խոր ցաւով կը գուժենք անժամանակ մահը ատենապետ ՏՈՔ ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻ

July 28, 2022
READ MORE

AGBU Armat is teaching children to make their very own Armenian khachkars

May 22, 2022
READ MORE

32 Armenian language students and 19 for chess enrolled in AVC-AGBU Egypt

May 18, 2022