ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղին Ընդհանուր Ժողովը

April 14, 2021

ՄԻԱՄԵԱՅ  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Չորեքշաբթի, 14 Ապրիլ 2021-ի երեկոյեան ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի պարտէզին մէջ տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղին Ընդհանուր Ժողովը, ներկայացնելու եւ վաւերացնելու համար 2019-ի եւ 2020-ի բարոյական եւ նիւթական գործունէութեանց տեղեկագրերը, ինչպէս նաեւ ընդհանուր ժողովին հաւանութիւնը առնելու 2021-ի նախահաշիւ պիւտճէին համար:

Ատենապետ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան բացումը կատարելէ ետք, գանձապահ տիար Գէորգ Աւանեան կարդաց պիւտճէի տեղեկագիրն ու ընթացիկ տարուան ծրագիրը, որմէ ետք ատենադպիր տիար Մարտիկ Պալաեան կարդաց միութեանս բարոյական տեղեկագիրը, որուն գլխաւոր կէտերը կը նշենք:

2020-ին Գահիրէի ՀԲԸՄի Չագըր հիմնադրամը, իր ծրագիրներուն իրագործման համար ծախսած է  1,869,658,45 ե.ո.:

419 հազար 502.70 ե.ո. ծախսուած է մշակութային ծրագրերու, ինչպէս «Արեգ» արաբերէն պարբերականին, «Տեղեկատու» պաշտօնաթերթին, գիրքերու հրատարակման, Եգիպտոսի ՀԲԸՄի կայքէջին, «Ծիածան» մանկական երգչախումբին, «Աղաթօն» գրադարանին, հրաւիրուած բանախօսներու եւ ձեռնարկներու համար: Այս գումարը կ’ընդգրկէ նաեւ կարեւոր ծրագրերու պատուագիները եւ թոշակները, ինչպէս «Հայաստան եւ հայերը եգիպտական մամուլին մէջ» հրատարակչական ծաւալուն ծրագիրը, այլ հրատարակութեանց եւ յօդուածներու գրութեանց ծախքերը եւ մասնաւոր յատկացումներ այն մասնագէտներուն, որոնք ի նպաստ հայութեան ուսումնասիրութիւններ կը կատարեն:

2020-ին 536 հազար 432 ե.ո . ծախսուած է 72 կարօտեալ անհատներու ընկերային օժանդակութեան եւ դարմանումին համար:

170 հազար 857 ե.ո. ծախսուած է ուսանողներու որպէս կրթական օժանդակութիւն:

449 հազար 713 ե.ո. բժշկական խնամքի (Medicare) ծրագրին:

25,000 ե. ո. հանգստեան կոչուած հայերէնի ուսուցիչներուն:

Ապա 2021-ի նախահաշիւ պիւտճէն ներկայացուեցաւ եւ վաւերացուեցաւ ընդհանուր ժողովին կողմէ:

Ժողովի աւարտին տեղի ունեցաւ քոքթէյլի պատշաճ հիւրասիրութիւն:

 

READ MORE

Virtual Santa visits AGBU Cairo’s children’s choir

December 26, 2020
READ MORE

Գահիրէի ՀԲԸՄ-ը կը պարգեւատրէ փայլուն ուսանողները/ AGBU Cairo’s Bright students’ awards

December 10, 2020
READ MORE

Գաղութային լուրեր: Եգիպտոսի «Կռունկ»ները

November 11, 2020
READ MORE

ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆՆ ՈՒ ԱՅՍՕՐԸ

October 10, 2020