Խոր ցաւով կը գուժենք անժամանակ մահը ատենապետ ՏՈՔ ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻ

July 28, 2022

ԳՈՅԺ
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Շրջանակային Յանձնաժողովն (Եգիպտոս) ու Գահիրէի Մասնաճիւղը
Սրտի անհուն կսկիծով կը գուժեն անժամանակ մահը ատենապետ
ՏՈՔԹՈՐ ՎԻԳԷՆ ՃԻԶՄԷՃԵԱՆԻ
Որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 27 Յուլիս 2022-ին.
Իր մահը մեծ պարապ մը կը ձգէ մեր Միութեան եւ մեր հոգիներուն մէջ.
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի
եւ վաստակն ապրողաց օրհնեալ եղիցի.
Թաղման կարգն ու յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուին Ուրբաթ, 29 Յուլիս 2022-ի կէսօրուան ժամը 1-ին, Գահիրէի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին Մէջ,
Որմէ ետք մարմինը պիտի ամփոփուի
Հելիոպոլսոյ Ամենայն Սրբոց գերեզմանատան մէջ.


Ցավակցական նամակներ

Ցաւակցագիր Antranik Youth Association (LEBANON) ՀԲԸՄ

AGBU Condolence Letter_IMO Viken Djizmedjian (1961-2022).pdf

AGBU Armenia Condolences to Dr Viken

AGBU Egypt (CAIRO) Condolences

READ MORE

AGBU Armat is teaching children to make their very own Armenian khachkars

May 22, 2022
READ MORE

32 Armenian language students and 19 for chess enrolled in AVC-AGBU Egypt

May 18, 2022
READ MORE

ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՀԲԸՄ-ի ԱՐԽԻՒՆԵՐԸ, ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ և ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄԸ

April 8, 2022
READ MORE

Community news: Msgr. Coussan awarded The Grand Cross “Pro Piis Meritis” / ԱՍՊԵՏԻ ԽԱՉԻ ՏՈՒՉՈՒԹԻՒՆ

April 3, 2022