Այցելութիւն

February 10, 2022

Փետրուարի առաջին շաբաթը քաղաքս կը գտնուէր Պէյրութի ՀԵԸի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ տիար Վիգէն Չէրչեան, որ 9 Փետրուարին այցելեց Միութեանս կեդրոնատեղին, ներկայ եղաւ Գահիրէի Մասնաճիւղի հերթական ժողովին, որուն բերաւ կարեւոր եւ շինիչ առաջարկներ, ապա այցելեց Եգիպտոսի ՀԲԸՄի արխիւի սենեակն ու ՀԲԸ Միութեան վերանորոգուած եւ Երուանդ Գ. Աղաթօն վերանուանուած գրադարանը:

Այս առիթով նաեւ «Տեղեկատու»ն զրոյց մը ունեցաւ տիար Վիգէն Չէրչեանի հետ, իմանալու համար Պէյրութի մեր քոյր Միութեան վիճակը այս ծանր օրերուն եւ ՀԵԸի աշխատանքներուն մասին գաղափար մը կազմելու համար:

READ MORE

Հանդիպում ՀՀ Դեսպան Հրաչեայ Փօլատեանի հետ։

January 16, 2022
READ MORE

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ ԳԵՐԱԶԱՆՑԻԿՆԵՐՈՒՆ

December 16, 2021
READ MORE

ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

September 30, 2021
READ MORE

AGBU Cairo to contribute in Tutorial fees – ՆՈՐ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

September 1, 2021