Մահագրական: Պերճ Ասլանեան

04 December 2021
25 Մարտ 2019-ին Գահիրէի մէջ իր մահկանացուն կնքեց ՀԲԸՄիութեան  երկարամեայ անդամներէն Պերճ Ասլանեան, իր ետին ձգելով կինը՝ Մատլէն Թազա Ասլանեան եւ զաւակները՝ տէր եւ տիկ. Կարօ եւ Սանտի (Կամալ) Ասլա նեան, տէր եւ տիկ. Րաֆիք եւ Ալին (Ասլանեան) Հուսնի եւ Յակոբ Ասլանեան:
խորազգաց ցաւակցութիւններ կը յայտնենք հանգուցեալին անմիջա կան ընտանիքին եւ մնացեալ պարագաներուն:

Ալպէռ Քրէտեանի շիջումը

04 December 2021

Read More

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

04 December 2021

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

04 December 2021

Read More

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

04 December 2021

Read More