Մահագրական: Պերճ Ասլանեան

14 July 2020
25 Մարտ 2019-ին Գահիրէի մէջ իր մահկանացուն կնքեց ՀԲԸՄիութեան  երկարամեայ անդամներէն Պերճ Ասլանեան, իր ետին ձգելով կինը՝ Մատլէն Թազա Ասլանեան եւ զաւակները՝ տէր եւ տիկ. Կարօ եւ Սանտի (Կամալ) Ասլա նեան, տէր եւ տիկ. Րաֆիք եւ Ալին (Ասլանեան) Հուսնի եւ Յակոբ Ասլանեան:
խորազգաց ցաւակցութիւններ կը յայտնենք հանգուցեալին անմիջա կան ընտանիքին եւ մնացեալ պարագաներուն:

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

14 July 2020

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

14 July 2020

Read More

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

14 July 2020

Read More

Koko Derderian passes away

14 July 2020

Read More