ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

04 June 2020

Ուրախութեամբ կը ներկայացնենք ցանկը ՀԲԸՄիութեան նոր անդամներուն, որոնք բոլորն ալ երիտասարդներ են, անգամ մը եւս հաստատելով, թէ գաղութը, հակառակ իր նուազած թիւին, կը շարունակէ նոր սերունդներ հասցնել , որոնք կուգան ամբող ջացնել մեր Միութեան շարքերը:

Բեղուն եւ արդիւնաւէտ անդամակցութիւն կը մաղթենք մեր նոր անդամներուն:

Ռոպէրթ Աբրահամեան

Ալին Եուսրի Ապտէլ Մասիհ

Վարդան Աւետիսեան

Լիւսի Գասապե ան

Մարի Գասապեան

Ալին Թէրզեան

Փօլ Թէրզեան

Շահան Թերզիպաշեան

Մելիս ՀորՀորեան

Փաթիլ Պաթանի

Լուսի Սանճեան

Ռէմոն Սոմպութի

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

04 June 2020

Read More

Koko Derderian passes away

04 June 2020

Read More

Hraztan Kalinian and Nairy Hagopian tie the knot

04 June 2020

Read More

Kegham Trayan passes away

04 June 2020

Read More