Ալպէռ Քրէտեանի շիջումը

04 December 2021

Ցաւով կը տեղեկացնենք, թէ Միութեանս երէց անդամներէն Ալպէռ Քրէտեան իր մահկանացուն կնքած է 13 Մարտ 2019
թուականին:
«ՀԲԸՄ Գահիրէ»ն իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ անոր դուստրերուն եւ բոլոր բարեկամներուն:

ՄԱՀԱԶԴ: Ալպէռ Քրէտեան

04 December 2021

Read More

ՀԲԸՄիութեան նոր անդամները

04 December 2021

Read More

Captain Dawly (Garbis Kalpakian) passes away

04 December 2021

Read More

Koko Derderian passes away

04 December 2021

Read More