ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

April 6, 2018

Թէ ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի պարտէզը քանի մը օրուան ընթացքին կրնար այսքան փոխուիլ, իրապէ՛ս տպաւորիչ էր, որովհետեւ պարտէզը ամբողջովին տարբեր ձեւով յարդարուած էր առաջին ձեռնարկէն` բարի գալուստի քոքթէյլէն ետք:

60 ամեակի տօնախմբութիւններուն երկրորդ ձեռնարկը ուրբաթ գիշեր էր, 6 Ապրիլին եւ ինչպէս խորագիրը կ’ըսէ՝ արեւելեան երեկոյ մըն էր:

Արեւելեան նախշերով պաստառները, որոնք եզերած էին պարտէզը, գունաւոր լոյսերն ու սեղաններուն ծածկոցները, տակաւին արեւելեան կլկլակներն ու բնական հիւթերու փոքրիկ կառքը … բոլորը կ’օգնէին մթնոլորտ ստեղծելու եւ բազմաթիւ ներկաներուն ուրախութիւն ապահովելու:

Ներկաները կը վայելէին պարտէզին քաղցրութիւնն ու բարեկամներու ընկերային ջերմութիւնը, իսկ բաց սեղաններուն ճոխութիւնը հաճոյքը կը բազմապատկէր:

READ MORE

The 60th Anniversary Welcome Cocktail reception

March 31, 2018
READ MORE

Khetoum night 2018 celebrated at HMEM Nubar Cairo

January 6, 2018