Կարօ Ներետեանը ոչ ևս

November 5, 2021

Ուրբաթ, 5 Նոյեմբեր 2021-ին իր մահկանացուն կնքեց եգիպտահայութեան երկարակեաց եւ ծանօթ դէմքերէն մէկը՝ :

Կ. Ներետեան այսօր թերեւս ՀԲԸ Միութեան ամենէն երկարակեաց անդամն էր, որ 25 տարեկանէն սկսեալ իր անսակարկ նուիրումն ու աշխատանքը բերած է Միութեանս:

Աստուած Հոգին Լոգսաւորէ

Daron Gabeyan and Aspe Djizmedjian tie the knot

October 16, 2021

Read More

Տիկին Շաքէ Երզնկացեան ոչ եւս

April 12, 2021

Read More

Սոնա Թուլումպաճեանի շիջումը

February 3, 2021

Read More

Սոնա Սվաճիպաշեանի մահը

January 3, 2021

Read More