Անժամանակ մահը Գարոլին Արսլանեանի

October 16, 2020

Խոր ցաւով իմացանք անժամանակ մահը ՀԲԸՄի անդամուհիներէն Գարոլին Արսլանեանի, որ երկար տարիներ քաջաբար
պայքարելէ ետք անողոք հիւանդութեան դէմ, ի վերջոյ պարտըւած, 16 Հոկտեմբերին կը հեռանար մեզմէ, իր ետին ձգելով մանչերը՝ Ռուբէնն ու Ռաֆֆին եւ դուստրը՝ Ռուբինան:

Մեր ցաւակցութիւնները զաւակներուն, իր անմիջական հարազատներուն եւ բոլոր զինք սիրողներուն:

Իր յիշատակին համար նուիրատուութիւններ կը կատարուին Պահիյյա Հիմնարկին, նոր քիմօ-թերափիի սենեակի մը համար,
որ իր անունը պիտի կրէ:

Աւետիս Մովսէսեանի շիցումը

June 1, 2020

Read More

One more prestigious title for Dr. George Simonian

February 22, 2020

Read More

ՄԱՀԱԶԴ: ՀՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏՆԿՃԵԱՆԸ

November 15, 2019

Read More

Նոր անդամներ

November 1, 2019

Read More