Ալիս Թաշճեան-Թէրզեան ոչ ևս

November 12, 2021

Նոյեմբեր 12 2021-ին իր մահկանացուն կնքած է Գահիրէի ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐի երկարամեայ անդամներէն Ալիս Թաշճեան-Թէրզեան:
Մեր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնենք Ալիս Թաշճեան-Թէրզեանի ամուսնոյն, զաւակներուն եւ պարագաներուն, իրենց ծանր կորուստին համար:

Կարօ Ներետեանը ոչ ևս

November 5, 2021

Read More

Daron Gabeyan and Aspe Djizmedjian tie the knot

October 16, 2021

Read More

Տիկին Շաքէ Երզնկացեան ոչ եւս

April 12, 2021

Read More

Սոնա Թուլումպաճեանի շիջումը

February 3, 2021

Read More