Magazines

Տեղեկատու Պարբերաթերթ (Հայերէն, Նոր շրջան) եւ Արեգ Պարբերաթերթ (Արաբերէն) – ՀԲԸՄ Գահիրէի երկու պաշտօնաթերթերը

Deghegadou (published in Armenian) and Arek (published in Arabic) periodicals are AGBU Cairo’s two official magazines.

Deghegadou - 2018

Տեղեկատու թիւ 88-89, Յուլիս-Հոկտեմբեր 2018

October 1, 2018
download

Տեղեկատու թիւ 87, Ապրիլ 2018

April 1, 2018

60 ԱՄԵԱԿԻ  ՏԱՍՆՕՐԵԱԿ, ԵԳԻՊՏԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱ   ԾԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, ՀԱ ՈՑ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ, ԽՈՐԵՆԱՑԻՆ  ԿԱՅՔ ԷՋԻ ՄԷՋ, ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ, ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ, «ԳԱՀԻՐԷԻ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ   ԿԵԴՐՈՆԸ» , ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ,  ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԻ ԵՐԵ ԿՈՅ, ԹԷ ՔԷԵԱՆ  140, ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ   ԱԿՆԱՐ  ԿՀԲԸՄԻ  ՔԱՅԼԵՐԳԻ   ԾՆՈՒՆԴԻՆ, ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ, ՄԻՏՔԻ  ԹՌԻՉՔՆԵՐ, ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐ, ՊԱՍՔԷԹՊՈԼԻ ՄՐՑ ԱՇԱՐՔ, ՆԱՐԵԿԱՑԻՆ   ՎԱՏԻԿԱՆԻ   ՄԷՋ

download

Տեղեկատու թիւ 86, Յունուար 2018

January 18, 2018

Բարձրամակարդակ գնահատանք,  ԳԷորգ ԵազըՃեանի դասախօսութիւնները,  Արթօ Պ. դասախօսութիւնը, Կոմսուհի մը,  «Արաքս» երգչախումբի տարեկան ելոյթը, Խթում, Պարգեւատրում, Կաղանդի Պազար ,  «Ծիածան»ի կաղանդը,  Գահիրէի ՀՄԸՄ Նուպարի Վարչական ԸնտրուԹիւն,  տարեկան բանակումը

download