HMEM Nubar Cairo Easter Bazaar – ԶԱՏԻԿԻ ՊԱԶԱՐ

25 March 2018

Կիրակի 25 Մարտ 2018   ԶԱՏԻԿԻ ՊԱԶԱՐ
Նախագահութեամբ
Տիկ. Սօնիա Սիմոնեանի
Մանթը, չէօրէկ, ապուխտ, երշիկ,լահմաճուն և խմորեղէններու վաճառք կ.ե. 1:30ին

Կէսօրին ճաշի սպասարկութիւն

Sunday 25 March 2018
EASTER BAZAAR
Cutting of the ribbon by
Mrs. Sonia Simonian
At 1:30 p.m.

Lunch will be served

READ MORE

Քոքթէյլ ընդունելութիւն / Cocktail Reception

31 March 2018
READ MORE

Michink

09 March 2018