AGBU Cairo ‘s bright students awards and a presentation of AGBU’s internship programs

December 9, 2018

AGBU Cairo organized on Friday 7th December 2018, its annual Egyptian Armenian bright students’ awards ceremony at HMEM Nubar Cairo. Certificates of excellence, presents and cash prizes were given to Cairo’s and Alexandria’s Armenian students who have accomplished distinguished results in the 2017-2018 educational year. The awards, which are distributed since 2001 thanks to AGBU Cairo’s Satenig Chaker fund, comes as an appreciation and encouragement to our community’s bright students’ educational achievements.

This year 18 students were awarded, 14 from Cairo and 4 from Alexandria.

For the Preparatory stage, 9 graduates from Cairo were awarded: Gloria Meguerdichian 98.75%, Lara Tchamkertenian 97.58%, Arek Siminoan 97.23%, John Koloyan 97%, Lori Chilinguirian 96.96%, Garo Sarkissian 96.87%, Karin Dertadian 96.25%, Rita Krikorian 95.08, Pierre Zerdelian 93.57%. From Alexandria Berdj Topalian 98%.

For the Secondary stage, 2 graduates from Cairo Mesrob Ghazelian 97%, Alain Koloyan 93% and from Alexandria 3: Melani Topalian 97.5%, Julia Tossounian 97%, Sevan Mardigian 92%.

For University graduates from Cairo the graduates with the grade “Excellent” were Aspé Djizmedjian (Applied Arts) and Hagop Aslanian (Engeneerin) and with “Very Good” grade Sandra Fahmy (Alson)
The awards were handed out to the students through the board members of the AGBU Cairo.
Before the award proceedings a word of encouragement and congratulations was made by the chairman of AGBU Cairo Dr. Viken Djizmedjian. He then made a presentation of AGBU’s Internship program followed by the projection of a short documentaty on the 2017 Summer Internship Program in Yerevan.

Besides the certificates of appreciation, books were awarded as well as cash prizes: For Preparatory stage students: 500 LE and for Secondary stage graduates: 1000 LE. The cash prizes are for those who have obtained marks of 90% and more. For university graduates with “Very Good” grades the prize is 1500 LE and those with “Excellent” marks it is 2000 LE. For Masters the cash prize is 2500 LE and for PHD it is 5000 LE.


Գահիրէի ՀԲԸՄ-ը կը պարգեւատրէ փայլուն ուսանողները

Ուրբաթ, 7 Դեկտեմբեր 2018-ին, Գահիրէի ՀՄԸՄ-ՆՈՒՊԱՐ ակումբին մէջ, Գահիրէի ՀԲԸՄ-ը կազմակերպեց իր աւանդական տարեկան մրցանակաբաշխութեան հանդիսութիւնը, ի պատիւ Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ հայ համայնքներուն այն ուսանողներուն, որոնք պատուաբեր արդիւնքներով աւարտած են 2017-2018-ի ուսումնական տարեշրջանը: Սոյն մրցանակաբաշխութիւնը, որ տեղի կ’ունենայ 2001 թուականէն ի վեր շնորհիւ Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի Սաթենիկ Չագըր հիմնադրամին, քաջալերանքի եւ գնահատանքի արտայայտութիւն մըն է, որ կը խթանէ մեր ուսանողները բարձր արդիւնքներ ձեռք բերելու համար:

Այս տարի պատգեւատրուեցան 18 ուսանողներ, 14-ը Գահիրէէն եւ 4-ը՝ Աղեքսանդրիայէն:

Գահիրէի Պատրաստական բաժնէն պարգեւատրուեցան ինը շրջանաւարտներ: Կլորիա Մկրտիչեան 98.75 %, Լարա Չամքէրթէնեան 97.58 %, Արեգ Սիմոնեան 97.23 %, Ճոն Գոլոյեան 75 %, Լորի Չիլինկիրեան 96.96 %, Կարօ Սարգիսեան 96.87 %, Գարին Տրդատեան 96.25 %, Ռիթա Գրիգորեան  95.08 %, Բիէր Զէրտէլեան 93.57 %: Աղեքսանդրիոյ նոյն բաժնէն՝ Պերճ Թօփալեան 98 %:

Գահիրէի Երկրորդական բաժինէն պատգեւատրուեցան երկու շրջանաւարտներ: Մեսրոպ Ղազէլեան 97 %, Ալէն Գոլոյեան 93 %, Իսկ Աղեքսանդիայէն՝ երեք աշակերտներ Մելանի Թօփալեան  97.50%, Ճուլիա Թօսունեան 97 %, Սեւան Մարտիկեան  92 %:

Գալով համալսարանաւարտներուն, Գահիրէէն «Գերազանց» արդիւնքով շրջանաւարտ եղան՝ Ասփէ Ճիզմէճեան  (Կիրառական գիտութիւն), Յակոբ Ասլանեան (Ճարտարագիտութեան պաքալօրիոս): Դարձեալ Գահիրէէն «Շատ Լաւ» արդիւնքով շրջանաւարտ եղաւ Սանտրա Ֆահմի (Ալսոն, Գովազդ)

Պարգեւները շրջանաւարտներուն յանձնուեցան Գահիրէի ՀԲԸՄ-ի վարչութեան անդամներուն կողմէ:  Նախ քան պարգեւներու տուչութիւնը, Գահիրէ ՀԲԸՄ-ի վարչութեան ատենապետ՝ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան շնորհաւորական եւ խրախուսական խօսքեր ուղղեց շրջանաւարտներուն, մաղթելով որ իրենց կեանքին մէջ եւս միշտ պատուաբեր յաջողութիւններ արձանագրեն: Ան ներկայացուց ՀԲԸՄ-ի ուսանողական փորձառութեան ծրագիրը. ապա ցուցադրուեցաւ կարճ տեսերիզ մը, Հայաստանի մէջ 2017-ին սոյն ծրագրին մասնակցողներուն մասին:

Գնահատանքի վկայագրերուն առընթեր բոլոր պարգեւատրուողները ստացան նաեւ նիւթական պարգեւներ համապատասխան իրենց վկայականներուն: Այսպէս՝ պատրաստականի շրջնաւարտը՝ 500 ԵՈ, Երկրորդականի շրջանաւարտը՝   1000 ԵՈ: Նիւթական պարգեւներ ստացան նաեւ բոլոր անոնք, ոrոնց միջինը  90% էն աւելի էր: Շատ լաւ յիշատակութեամբ համալսարանաւարտը ստացաւ 1500 ԵՈ, իսկ գերազանցը՝ 2000 ԵՈ:

Click here for the Photo album

READ MORE

Painting Exhibition by Artist Vahe Varjabedian

December 3, 2018
READ MORE

Առաջնորդարանին Հրաժեշտի հիւրընկալութիւնը ՀՀ դեսպան դոկտ. Արմէն Մելքոնեանի / The farewell reception to the Ambassador of Armenia Dr. Armen Melkonian

November 17, 2018
READ MORE

Հրաժեշտի հիւրընկալութիւն ՀՀ դեսպան դոկտ. Արմէն Մելքոնեանի / Farewell Reception to Dr. Armen Melkonian, the Ambassador of Armenia to Egypt

November 16, 2018
READ MORE

«Թէքէեան» սրահի եւ «Հայ Տանիք»ի բացումը / The opening of Tekeyan Hall and the Armenian Terrace

November 9, 2018