Նոր Հրատարակութիւն: «ՓԱՇԱՆ»

May 31, 2020

Արաբերէն վէպ մը, Սամիր Զաքիի հեղինակութեամբ, որ վերջերս լոյս տեսած է ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղին Սաթենիկ Չագըր Մշակութային Հիմնադրամին միջոցով:

1995 թուականէն սկսեալ հրատարակուող գիրքերուն հարիւրերորդն է այս վէպը, որ կը տարբերի նախորդ հրատարակութիւններէն, վէպ մը ըլլալու իրողութեամբ, մինչ նախկին հրատարակութիւնները կա՛մ պատմական, կա՛մ ուսումնասիրական հատորներ եղած են:

Վէպին ժամանակաշրջանը Մոհամէտ Ալիի իշխանութեան օրերուն է, երբ երկիրը կ’ապրէր բարգաւաճ շրջան մը, իսկ հերոսները պետական կարեւոր պաշտօնեաներ են, որոնք կը գործէին Նուպար Փաշա Նուպարեանի տնօրինութեան տակ:

Վէպը կը խօսի Նուպար Փաշայի հարուստ եւ հետաքրքրական դէպքերով լեցուն կեանքին մասին, կը ներկայացնէ մանաւանդ անոր նուաճումները, որոնք Եգիպտոսի քաղաքական կեանքը հաստատ հիմերու վրայ դրին:

Նուպար Փաշա իր կեանքէն աւելի քան վաթսուն տարիներ նուիրած է Եգիպտոսի, հաւատարմութեամբ ծառայելով այդ երկրի շահերուն, դառնալով օրինակելի պաշտօեայ մը եւ տիպար քաղաքացի մը:

Վէպը իր հետաքրքրականութեան համար թերեւս վերածուի թատրերգութեան, որպէսզի կարելի ըլլայ զայն հասցնել կարելիին չափ մեծ թիւով հանդիսատեսներու:

Ինչպէս ըսած է ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղին ատենապետ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան, հայերը ապրած են Եգիպտոսի մէջ Ֆաթիմեան ժամանակաշրջանէն իսկ, երբեմն մոռցուած, յաճախ սակայն իրենց ներդրումով կարեւոր տեղ եւ դեր գրաւած երկրի կեանքին մէջ: Յարգելի ատենապետը ըսած է նաեւ, որ որ ոչ ոք կրնայ մոռնալ եգիպտացւոց դերը հայերը ընդունելու եւ տեղ տալու անոնց համիտեան ջարդերէն ետք, որոնք տեղի ունեցած են 1894-1896 թուականներուն,մինչեւ Ցեղասպանութիւնն ու անոր հետեւանք եղող գաղթականութիւնը (1915), երբ Եգիպտոս իր հիւրընկալ թեւերը բացած է տարագիր հայերուն:

Մինչեւ այսօր ալ հայերը կը շարունակեն ապրիլ Եգիպտոսի մէջ, որպէս լիիրաւ քաղաքացիներ:

ՀԲԸՄիութիւնը հիմնուած է նոյն ինքն Նուպար Փաշա Նուպարեանի որդւոյն՝ Պօղոս Փաշա Նուպարեանի կողմէ, 1906 թուականին Գահիրէի մէջ, հոգալու համար Եգիպտոս եւ այլուր ապրող հայերուն կարիքները:

Կեանքի մը մանրամասնութիւններուն եւ ճշգրիտ դէպքերու վրայ հիմնուած այս վէպը գրուած է անմիջական եւ հետաքրքրական ոճով, ինչ որ ընթերցումը շատ հաճելի կը դարձնէ, միաժամանակ պատմական առումով օգտակար դառնալով ընթերցողներուն:

READ MORE

اصدار رواية الباشا للكاتب الروائي سمير زكي

May 31, 2020
READ MORE

Ուղեւորութիւն դէպի Արեւմտահայաստան

March 15, 2020
READ MORE

Գաղութային լուրեր։ Եթէ ուզես, կ’ըլլա՛յ

February 8, 2020
READ MORE

Գաղութային լուրեր: Վերանորոգում Մայր Տաճար Ս. Էջմիածնի

January 25, 2020