Ներկայացում Ճանիկ Հ. Չագըրի նամակներու հատորին

May 21, 2023

Շաբաթ, 20 Մայիս 2023-ի երեկոյեան, Գահիրէի ՀԲԸՄիութեան Սաթենիկ Ճ. Չագըր սրահէն ներս տեղի ունեցաւ նոր լոյս տեսած անգլերէն հատորի մը՝ “A World in Letters, Personal letters (1916-1919) of Janig H. Chaker” գիրքին շնորհանդէսը:
Երեկոյին բացումը կատարեց Մարինա Սիմոնեան-Պըլըքտանեան, որ բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն, խօսեցաւ Սաթենիկ Չագըրի եւ անոր իշխանական նուիրատւութեան մասին, թուելով այն գործունէութիւնը, որ ՀԲԸՄիութիւնը Եգիպտոսի մէջ կը տանի, Ս. Չագըր հիմնադրամին շնորհիւ:
Ասփէ Ճիզմէճեան- Կապէյեան խօսեցաւ Ճանիկ Հ. Չագըրի կեանքին մասին, ապա ներկայացուց բանախօսուհի դոկտ. Մարուշ Երամեանը, որ նամակներու այս հաւաքածոյին խմբագիրն է:Բանախօսուհին ներկայացուց Չագըր հիմնադրամով լոյս տեսած գիրքը, որ կը խմբէ Ճանիկ Հ. Չագըրի անգլերէն լեզուով գրած նամակները իր խօսեցեալին՝ Սաթենիկ Թոփալեանին (ապա՝ տիկին Ճանիկ Չագըր), որ Մանչէսթըր (Անգլիա) կ’ապրէր, որմէ ետք խօսեցաւ բնոյթին մասին նամակներուն, զանոնք խմբաւորելէ ետք «Անհատական», «Եգիպտոսի նուիրուած» եւ «եգիպտահայութեան նուիրուած» խորագիրներու տակ:
Բանախօսութեան կ’ընկերանային բաւական թիւով լուսանկարներ, առնուած Ճանիկ եւ Սաթենիկ Չագըր արխիւէն, որ պահ դրուած է ՀԲԸՄիութեան Գահիրէի արխիւատան մէջ:
Նամակներէն առնուած հատուածներ ընթերցեցին պարմանուհիներ Լիա Նիկոլեանն ու Սարին Լուսարարեանը:
Երեկոյին փակումը հակիրճ խօսքով մը կատարեց ՀԲԸՄիութեան Գահիրէի մասնաճիւղի ատենապետ դոկտ. Ճորճ Սիմոնեան:
Երեկոն վերջ գտաւ հիւրասիրութեամբ, որուն շուրջ խմբուած ներկաները երկար ատեն շարունակեցին զրուցել:

READ MORE

AGBU Cairo’s General Assembly 2023

February 16, 2023
READ MORE

Screening and Discussion of Dessil Mekhtigian’s “From the Work of the Devil”

January 21, 2023
READ MORE

Dziadzan’s Christmas Performance at Aydzemnig Elderly Home

January 13, 2023
READ MORE

AGBU ARMAT third and last meetup of 2022

December 26, 2022