Հայաստան-Սփիւռք Համահայկական Ա. Համաժողով

August 12, 2020

ՀԲԸՄ-ի Եգիպտոսի  Շրջանակային Յանձնաժողովին եւ եւ Գահիրէի մասնաճիւղին պատուոյ ատենապետ, եգիպտահայ մտաւորական Պերճ Թէրզեանի հեղինակութեամբ վերջերս լոյս տեսած այս գիրքը աւելի կանուխ պէտք էր հրատարակուէր, ինչպէս յիշուած է առաջին էջին վրայ.

«Ներկայ հրատարակութիւնը ծրագրուած էր լոյս ընծայել 2019-ի վերջին քառորդին, սակայն հեղինակին հիւանդութեան եւ այլ թէքնիք պատճառներով, հրատարակութիւնը կարելի եղաւ միայն 2020-ի առաջին քառորդին»:

Գիրքը քսան տարուան հեռաւորութենէ մը կ’անդրադառնայ Հայաստան-Սփիւռք Ա. համաժողովին բաւական լայնածաւալ կերպով եւ մէկ կողքի տակ կը խմբէ այն բոլոր իրողութիւնները, մանրամասնութիւններն ու չիրականացած ակնկալութիւնները, որոնք կ’առնչուին մասնաւորաբար այս համաժողովին:

Հեղինակը ինք կը յստակացնէ ըսելով.

«Հակառակ անոր որ ներկայ հրատարակութիւնը ենթադրուած է Հայաստան-Սփիւռք Ա. համաժողովին մասին խօսիլ, կարգ մը հարցերու լուսաբանութեան համար հարկ եղած է խօսիլ Ա. համաժողովին յաջորդող հինգ նման հաւաքներու մասին եւս, մինչեւ Հայաստան-Սփիւռք վեցերորդ Համաժողովը»[1]:

Այստեղ կը գտնենք քանի մը հեղինակաւոր անձերու ելոյթները նաեւ, ինչպէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա.ի, ֆրանսահայ մտաւորական Պետրոս Թերզեանի խօսքերը եւ եգիպտահայ մտաւորական տոքթ. Սուրէն Պայրամեանի զեկոյցը:

Հարիւր էջեր հաշուող գիրքը կը բաղկանայ մուտքէ մը, վերջին՝ «Դէպի Վերականգնում» բաժինէն եւ ասոնց միջեւ գտնուող տասը գլուխներէ:

Ներկայ գիրքը  հեղինակին 2008 թուականէն մինչեւ օրս լոյս ընծայած գիրքերուն եւ գրքոյկներուն շարքին տասնչորրորդն է, որ կարելի չէ դժբախտաբար Եգիպտոսէն դուրս առաքել տակաւին, պսակաձեւ ժահրին պարտադրած առաքումներու անկարելիութեան պատճառով:

READ MORE

Completion of the project “The Armenian question in the Arab Press 1876-1923”/ «Հայկական հարցը արաբական մամուլին մէջ 1876-1923» Ծրագրի ամբողջացում

August 6, 2020
READ MORE

Նոր Հրատարակութիւն: «ՓԱՇԱՆ»

May 31, 2020
READ MORE

اصدار رواية الباشا للكاتب الروائي سمير زكي

May 31, 2020
READ MORE

Ուղեւորութիւն դէպի Արեւմտահայաստան

March 15, 2020