ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ՀԲԸՄԻ ՄԻՋԻՆԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐՈՒ

March 22, 2022

ՀԲԸ Միութեան Միջին Արեւելքի մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներու համաժողով մը տեղի ունեցաւ 17-19  Մարտ 2022-ին, Պէյրութի մէջ, որուն ներկայ եղան ՀԲԸՄի Կեդրոնական ժողովի անդամներ եւ Միութեանս նախագահ տիար Պերճ Սեդրակեան:

Այս համաժողովին կը մասնակցէին Սուրիոյ, Լիբանանի, Պարսկաստանի, Կիպրոսի, Եգիպտոսի, Յունաստանի, Իրաքի եւ Յորդանանի շրջանայիններու ղեկավար մարմիններէն ներկայացուցիչներ:

Եգիպտոսէն մասնակցած էին ՀԲԸՄի Գահիրէի մասնաճիւղի ատենապետ Տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան, ՀՄԸՄ ՆՈՒՊԱՐ մարզական միութեան ատենապետ Տոքթ. Հրայր Տրդատեան եւ Տոքթ. Գէորգ Երզնկացեան՝ ՀԲԸՄ Եգիպտոսի վարչութեան անդամ։

Համաժողովը նպատակ ունէր համադրել անցնող ծանր եւ տագնապալից շրջանի Միութեան աշխատանքները եւ ապագայի ծրագիրներուն շուրջ միասնաբար խորհրդակցութիւններ վարել: Շեշտը դրուած էր ապագայի գործունէութեան վրայ, գրեթէ զանց առնելով տեղեկագիրներու ընթերցումը:

READ MORE

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

March 4, 2022
READ MORE

ԼՈՒՐԵՐ ՀԲԸՄԻ ԱՐԽԻՒԷՆ

February 15, 2022
READ MORE

Այցելութիւն

February 10, 2022
READ MORE

Հանդիպում ՀՀ Դեսպան Հրաչեայ Փօլատեանի հետ։

January 16, 2022