«Երկու Աշխարհներու Միջեւ» Գիրքի գինեձօն / Launch Ceremony of “Between Two Worlds”

October 5, 2018

Երէկ՝ Հինգշաբթի 4 Հոկտեմբերի երեկոյեան ՀՀ Եգիպտոսի դեսպանատան գեղեցիկ պարտէզին մէջ գինեձօն մը տեղի ունեցաւ, որ պաշտօնական էր եւ մտերմիկ, միաժամանակ:

Առիթը «Երկու Աշխարհներու Միջեւ» Գահիրէի ՀԲԸՄի հրատարակութեամբ գիրքին արաբերէնի թարգմանութեան հրատարակութիւնն էր:

Պարտէզին մարգագետնին վրայ հաւաքուած էր ժողովուրդը, որուն պատկերը փոքրիկ եւ հարազատ խճանկարն էր Գահիրէի մէջ ապրող եւ բազմատեսակ ազգութիւններ ունեցող մարդոց:

Իրապէս ալ ներկայ էին քաղաքին լաւագոյն ներկայացուցիչները՝ Եգիպտոսի Հայոց Թեմին բարեջան Առաջնորդ Տ. Աշոտ Եպս. Մնացականեան, Հայ կաթողիկէ համայնքին Վիճակաւոր Գերապայծառ Գրիգոր Օգոստինոս Գուսան, տարբեր երկիրներու դեսպաններ, եգիպտացի մտաւորականութեան որոշ թիւ մը եւ եգիպտահայ երեւելիներ:

Հեղինակուհին՝ Մարիամ ՇաքԿար (Շաքարեան-Կարապետեան) կողակիցն է ՀՀ Եգիպտոսի նախկին դեսպան մեծարգոյ տիար Ռուբէն Կարապետեանի, իսկ գիրքը արգասիքն է հեղինակուհիին հինգ տարիներու Գահիրէ կեցութեան մտորումներուն եւ ապրումներուն, զորս գեղարուեստական ու գեղեցիկ էջերու մէջ կրցեր է հեղինակուհին  ցանցել եւ բացայայտել արեւելեան այս գեղեցիկ ու խորհրդաւոր քաղաքին գաղտնիքները:

Հանդիսութեան բացումը կատարեց տիար Ստեփան Գէորգեան եւ խօսքը տուաւ ՀՀ Եգիպտոսի մեծարգոյ դեսպան դոկտ. Արմէն Մելքոնեանի, որ իր հանդարտ ու գեղեցիկ խօսքով ներկայացուց հեղինակուհին եւ հայերը ընդհանրապէս:

Խօսք առաւ Գահիրէի ՀԲԸՄի ատենապետ տոքթ. Վիգէն Ճիզմէճեան, որպէս այս գիրքին արաբերէն հրատարակութիւնը իրականացնող Միութեանս ներկայացուցիչը:

Ապա խօսք առաւ մեծարգոյ դեսպան տիար Ռուբէն Կարապետեան, որուն բառերը ապրուած սիրոյ մը արտայայտութիւնն էին ոչ միայն իր հեղինակուհի տիկնոջ, այլ այս քաղաքին հանդէպ: Մտերմական խոստովանութիւն մըն էր կարծէք տիար Կարապետեանի խօսքը.

«Իւրաքանչիւր արաբագէտ ունի ցանկութիւնը իր աշխատանքը արաբերէն լեզուով հրատարակուած տեսնելու» ըսաւ ան, «ես այնքան ուրախ եմ, որ տիկինս կրցաւ իրականացնել այս ցանկութիւնը»:

«Ես երբեք նման բան չէի կրնար երազել՝ գիրքս արաբերէնով տեսնել, իսկ ամուսինս՝ մի՛շտ երազած է» խոստովանեցաւ տիկին Կարապետեան իր խօսքին մէջ, որմէ առաջ խօսք առած էր գիրքին արաբերէնի թարգմանիչը՝ դոկտ. Մոհամէտ Րիատ Ղալլուշ:

Տիկին Կարապետեան իր շնորհակալութիւնները յայտնեց ՀԲԸՄիութեան, թարգմանիչին, պարոն Պերճ ԹԷրզեանի, իր կատարած վերստուգողի անխոնջ աշխատանքին համար եւ անոր ազնուափայլ տիկնոջ՝ տիկին Սեդային, իր բոլոր բարեկամներուն, որոնցմէ շատեր այլ երկիրներէ եկած էին այս ձեռնարկին համար եւ անշուշտ բոլոր ներկաներուն:

Հեղինակուհին իր գիրքը մակագրեց, որմէ ետք ներկաները վայելեցին հաճելի հիւրասիրութիւնը, դեսպանատան մարգագետնին վրայ, ծառերուն տակ:


On Thursday, 4th of October 2018, in the beautiful garden of the Embassy of the Republic of Armenia to Egypt, a formal and intimate book launch ceremony took place.

The occasion was the publication by AGBU Cairo sponsored Arabic translation of the book “Between Two Worlds”.

The people gathered at the garden of the Embassy was a mosaic of different personalities representing different institutions and nationalities living in Cairo:

The Prelate of the Armenian Diocese of Egypt, Bishop Ashot Mnatsakanyan, His Grace, Krikor Augostinos Kusan, the Prelate of the Armenian Catholic community of Egypt, Ambassadors of different countries, some Egyptian intellectuals and Armenian dignitaries and friends of the author.

The author, Mari Shakkar (Mariam Shakarian-Karapetyan), is the spouse of former Ambassador of Armenia to Egypt, HE Dr. Ruben Karapetyan, and the book is the product of the author’s five years of residency in Egypt, her impressions, thoughts and experiences, and in this in a very poetic and subtle way, uncovering this beautiful and mysterious Oriental city’s secrets. The opening ceremony was opened by Mr. Stepan Gevorgyan giving the floor to His Excellency the Ambassador of the Republic of Armenia to Egypt, Dr. Armen Melkonyan, who presented the author and her husband in remarkable words.Dr. Viken Djizmedjian, the chairman of AGBU Cairo; the publisher of the Arabic version of the book, presented the publication and thanked all those who were involved in this project.  It was then the turn of His Excellency, Dr. Ruben Karapetyan, the former Ambassador of Armenia to Egypt, to take the floor, His words were not only the expression of love and appreciation to his spouse, but those of profound love to Egypt. Karapetyan’s words came out like a sincere and intimate confession. “Every writer has the desire to see his work published in Arabic,” he said, “I am so happy that my wife was able to fulfill this wish.” “I could never have dreamed of such a thing, to see my book in Arabic, and my husband has always dreamed of it,” confessed Mrs. Karapetian, in her speech right after the words of the Arabic translator of the book, Mohamed Riyad Ghalwash.

Mrs. Garabedian then thanked AGBU Cairo, the interpreter and Mr. Berdj and his wife Seta Terzian, for his meticulous follow up of the different steps of publication. He also thanked all his friends and the presence for their support.

The author then started the signing of her book, after which the fascinating evening and cocktail reception continued in the magnificent garden of the Embassy.

READ MORE

New Armenian Language conversational courses at AVC-AGBU Egypt starting from 4 October 2018 – Enrollments for all levels now open.

September 13, 2018
READ MORE

AGBU Cairo’s Chess classes restart on October 5th in two categories

September 13, 2018
READ MORE

AVC-AGBU Egypt chess club’s youngest talent participates in the Egyptian Chess Fedration tournament

July 14, 2018
READ MORE

ՔԻՉ ՄԸՆ ԱԼ ԳԻՏԱԿԱՆ – AND A BIT OF SCIENCE..

June 12, 2018