Գաղութային Լուրեր: Բանաստեղծական Ընթերցումի Երեկոյ

March 23, 2018

Հինգշաբթի, 22 Մարտ 2018-ի երեկոյեան Կոկանեան սրահը լեցուն էր գրասէր կոկիկ հասարակութեամբ մը, որ եկած էր ունկնդրելու եւ մասնակից դառնալու բանաստեղծական ընթերցումին:

Կոկանեան սրահի վարչութիւնը այս տարի Մայրերու Օրը տարբեր ձեւով նշելու իրապէ՛ս գնահատելի գաղափարը ունեցած էր:

Հակառակ որ կարգ մը ներկաներ խոստովանեցան, թէ վարանումով եկած էին այս ձեռնարկին, որովհետեւ ինչ որ պիտի մատուցուէր սփիւռքահայ ժամանակակից բանաստեղծութենէն նմուշներ էին, բոլորն ալ սակայն մեծ հաճոյքով հետեւեցան եւ անոնց մեծ մասը մասնակցեցաւ այդ բանաստեղծութիւններու ընթերցումին:

Տիկին Մարուշ Երամեան իւրաքանչիւր քերթուածէ առաջ հակիրճ ծանօթութիւն մը կու տար քերթուածին եւ անոր հեղինակին մասին, ինչ որ թէ՛ ընթերցումը, թէ՛ ընկալումը աւելի մատչելի կը դարձնէր: Ան ըսաւ նաեւ, թէ իւրաքանչիւր մշակութային ձեռնարկի աւարտին սրահէն պէտք է հեռանանք հոգիով եւ միտքով քիչ մը աւելի հարստացած եւ լիացած:

Օրուան հանդիսավարը՝ տիկին Լալա Շամամեան-Նիկոլեան իր գեղեցիկ խօսքով եւ ներկայութեամբ փայլք կու տար ձեռնարկին:

Ընթերցումը վերջ գտաւ Ռուբէն Սաատի եւ անոր ընկերացող փոքրիկ խումբին երգով, որ խանդավառութեամբ ընկալուեցաւ ներկաներուն կողմէ:

Աւարտին, ներկաները հիւրասիրութեան փոքրիկ սեղաններու շուրջ հաւաքուած կը զրուցէին եւ կարծես ոչ ոք կ’ուզէր հեռանալ սրահէն:

Վարձքը կատար նման գեղեցիկ ձեռնարկ մը կազմակերպողներուն եւ իրագործողներուն:

READ MORE

AVC-AGBU Egypt celebrates the graduation of 37 Armenian language and chess students

March 11, 2018
READ MORE

ՀԲԸՄ Գահիրէ-ի ՀՀՀ-ն վկայագրերու յանձնում ճատրակի եւ հայերէն լեզուի ուսանողներուն

March 11, 2018
READ MORE

AVC-AGBU Egypt Armenian Language Spring 2018 Term registrations now open along with a new conversation class for level 4 graduates

February 24, 2018
READ MORE

Dr. George Simonian’s lecture on banknotes and forgery

February 19, 2018