Videos

November 2, 2019

قناة المحورتستضيف رئيس جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة

November 1, 2019

قناة صدي البلد تستضيف د. فيكن جيزمجيان رئيس جمعيه القاهرة الخيرية الأرمنية والدكتور محمد رفعت عن اعتراف الكونجرس

May 24, 2019

ՀԲԸՄի Գահիրէի Ծիածան մանկական երգչախումբ «Չարի Վերջը»

March 1, 2019

AGBU Egypt Young Professionals Intro event

January 5, 2019

Khetoum 2019 HMEM Nubar Cairo. Video by Hermo Israelian