Տիկին Շաքէ Երզնկացեան ոչ եւս

16 October 2021

Խոր ցաւով իմացանք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Հայ Գեղարուեստասիրաց Միութեան երկարամեայ վարչական անդամուհի եւ Բարեսիրաց Միութեան ատենապետուհի Շաքէ Երզնկացեանի մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 12 Ապրիլ 2021-ին Գահիրէ:

ՀԲԸՄ Գահիրէն խորապէս կը ցաւակցի Եգիպտոսի ՀԲԸՄ-ի Շրջանակային Յանձնաժողովի վարչական անդամ եւ Կոկանեան Սրահի ատենապետ տոքթ. Գէորգ Երզնկացեանին եւ Տիկին Մարի Երզնկացեանին ընտանիքներուն եւ բոլոր հարազատներուն:

Սոնա Թուլումպաճեանի շիջումը

16 October 2021

Read More

Սոնա Սվաճիպաշեանի մահը

16 October 2021

Read More

Անժամանակ մահը Գարոլին Արսլանեանի

16 October 2021

Read More

Աւետիս Մովսէսեանի շիցումը

16 October 2021

Read More