AGBU Committees

From left to right, first row: Dr. Viken Djizmedjian, Berdj Terzian, Onnig Belekdanian, Jirayr Depoyan. Second row: , Levon Nigolian, Dr. Kevork Erzingatzian, Gassia Deuvletian, Roupen Terzibashian.

The Executive Board

Berdj Terzian, Honorary Chairman
Onnig Belekdanian, Chairman
Dr. Viken Djizmedjian, Vice-Chairman
Gassia Deuvletian, Secretary
Roupen Terzibashian, Treasurer
Levon Nigolian, Vice-treasurer
Dr. Kevork Erzingatzian, Member
Jirayr Depoyan, Member


Dr. Viken Djizmedjian, Chairman
Onnig Belekdanian, Vice-Chairman
Mardiros Balayan, Secretary
Kevork Avanian,Treasurer
Berdj Terzian, Honorary Chairman

Members: Norayr Deuvletian, Missak Tchetchenian, Chris Michaelian, Berge Ketchedjian, Dr. George Simonian

Auxiliary Members: Onnig Garibian, Gary Kehyayan, Hagop Karagozian, Arpi Khatcherian, Rubina Aslanian, Ani Ohanessian, Roupen Terzibashian