AGBU Egypt, Cairo and Alex News

Arrange By Date Name
Read More

Saroukhan: 120 years / ՍԱՐՈՒԽԱՆ 120 տարի..

Read More
Read More

AGBU Cairo ‘s bright students awards and a presentation of AGBU’s internship programs

Read More
Read More

Painting Exhibition by Artist Vahe Varjabedian

Read More
Read More

Առաջնորդարանին Հրաժեշտի հիւրընկալութիւնը ՀՀ դեսպան դոկտ. Արմէն Մելքոնեանի / The farewell reception to the Ambassador of Armenia Dr. Armen Melkonian

Read More
Read More

Հրաժեշտի հիւրընկալութիւն ՀՀ դեսպան դոկտ. Արմէն Մելքոնեանի / Farewell Reception to Dr. Armen Melkonian, the Ambassador of Armenia to Egypt

Read More
Read More

«Թէքէեան» սրահի եւ «Հայ Տանիք»ի բացումը / The opening of Tekeyan Hall and the Armenian Terrace

Read More
Read More

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան եւ Մայիսեան Հերոսամարտերու 100-ամեակին նուիրուած ճոխ համերգ

Read More
Read More

100 ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒՐԻՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ / A concert Dedicated to the 100th Anniversary

Read More
Read More

Young Professionals Program presented at AGBU Cairo / «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐ» ԾՐԱԳԻՐԸ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԻ ՀԲԸՄ ԳԱՀԻՐԷԻ ՄԷՋ

Read More